U osnovi, Pino se može proizvesti koristeći “GOLD” profile iz serije “DIAMOND”.

Dok GOLD serija zadovoljava vaše zahteve za dimenzijama projekcije od 6 metara ili manje, u oba pravca, na pristupačan način bez žrtvovanja kvaliteta, naš DIAMOND profil kapaciteta projekcije koji dostiže 8 metara predstavlja savršeno rešenje za vaše potrebe za većim prostorom.

Način upotrebe:

Posebno u onim ograničenim prostorima gde postavljanje podupirača nije moguće, Pino predstavlja jedinstveno i elegantno rešenje.

Budući da Pino model nema deo za ispuštanje vode, odvod vode je moguć samo lancima koji će biti vezani pored toka vode ili slobodnog pada vode.

Pino se može proizvesti i koristiti kao pojedinačni modul ili spajanjem više od jedne pergole u željenom pravcu. Može se takođe korisiti kao multipleks.