U osnovi, Bosso se može proizvesti koristeći “Gold” i “Diamond” profile.

Dok “Gold” profil zadovoljava vaše zahteve za odstupnim dimenzijama koje su 6 metara ili ispod u oba pravca na pristupačan način bez žrtvovanja kvaliteta, sa našim Diamond profilom odstupnog kapaciteta koji dostiže 8 metara, možete doći do savršenog rešenja za vaše potrebe za većim prostorom.

Alternative poprečnog preseka:

Bosso je elegantan dizajn koji dodaje na vrednosti vašeg prostora i izrađuje se sa profilima šina koji se mogu oblikovati u radijusu različitih uglova.

Bosso omogućava montažu na zid ili plafon vašeg trenutnog prostora pomoću specijalnih čeličnih nosača koji su spojeni preko šinskog profila pergole, bez potrebe za bilo kakvom potporom u vidu nosača sa prednje strane.

Aluminijumski odvodni profil je smešten u horizontalnom smeru u odnosu na proizvod i sakuplja vodu koja teče preko nagiba, a zatim je izbacuje pomoću specijalnog drenažnog lanca.