U osnovi, Daphne se može proizvesti koristeći profile iz serije “GOLD” i “DIAMOND”.

Dok “Gold” profil zadovoljava vaše zahteve za odstupnim dimenzijama koje su 11 metara ili ispod u oba pravca na pristupačan način bez žrtvovanja kvaliteta, sa našim “Diamond” profilom odstupnog kapaciteta koji dostiže 13 metara, možete doći do savršenog rešenja za vaše potrebe za većim prostorom.

Način upotrebe:

Naročito u ograničenim prostorima gde je nemoguće postaviti potporni stub, Daphne predstavlja jedinstveno i elegantno rešenje.

Pošto model Daphne modelu nema komponente za odvod, voda se odvodi samo pomoću lanaca koji se vezuju pored toka vode ili slobodnog pada vode.

Daphne se može proizvesti i korisiti kao pojedinačan modul ili spajanjem više od jedne pergole u željenom smeru. Takođe se može korisiti i kao multipleks.