U osnovi, Juniper se može proizvesti koristeći profile iz serije “GOLD” i “DIAMOND”.

GOLD serija zadovoljava vaše zahteve za dimenzijama projekcije ispod 8 metara, na pristupačan način bez žrtvovanja kvaliteta, dok serija profila DIAMOND, kapaciteta projekcije koji dostiže 12 metara predstavlja savršeno rešenje za vaše potrebe za većim prostorom.

Način upotrebe:

Juniper ima elegantan i snažan dizajn koji se može komotno koristiti u komercijalnim i privatnim prostorima. Zahvaljujući njegovim nezavisnim strukturalnim svojstvima, Juniper je savršeno rešenje za transformaciju željenog otvorenog prostora u elegantan životni prostor.

Juniper se može proizvesti i koristiti kao pojedinačni modul ili spajanjem više od jedne pergole u željenom smeru. Može se takođe koristiti i kao multipleks.