U osnovi, Oliva se može proizvesti korišćenjem profila iz serije “GOLD” i “DIAMOND”.

Dok “GOLD” profil zadovoljava vaše zahteve za dimenzije projekcije od 8 metara ili manje, na pristupačan način bez žrtvovanja kvaliteta, “DIAMOND” profil sa kapacitetom projekcije koji dostiže 10 metara predstavlja savršeno rešenje za vaše potrebe za većim prostorom.

Način upotrebe:

Oliva je elegantan i specijalan dizajn koji obogaćuje Vaš prostor a izrađuje se sa šinskim profilima koji se mogu oblikovati u radijusu različitih uglova.

Oliva, podržana aluminijumskim stubovima koji se nalaze na prednjem delu pergole, a na zadnjem delu uz pomoć čeličnih stubova dimenzija 100x100x3mm, 100x150x4mm ili 200x200x5mm postavljenih ispod čelične konstrukcije sa istim dimenzijama kao i horizontalna konstrukcija omogućava montažu proizvoda bez ikakve podrške pomoću neke druge strukture. Na prednjem stubu, aluminijumski odvodni profil, smešten u horizontalnom smeru u odnosu na proizvod, sakuplja vodu koja teče preko nagiba i izbacuje je pomoću specijalnog sistema drenaže.