U osnovi, Sekoya se može proizvesti koristeći profile iz serije “Gold” i “Diamond”.

Dok “Golden” profil zadovoljava vaše zahteve za odstupnim dimenzijama koje su 6 metara ili ispod u oba pravca na pristupačan način bez žrtvovanja kvaliteta, sa našim “Diamond” profilom odstupnog kapaciteta koji dostiže 8 metara možete doći do savršenog rešenja za vaše potrebe za većim prostorom.

Način upotrebe:

Posebno u velikim prostorima gde postavljanje nosača na prednjoj strani nije moguće, Sekoya predstavlja jedinstveno i elegantno rešenje.

Pošto model Sekoya nema komponente za odvod, voda se odvodi samo pomoću lanaca koji se vezuju pored toka vode ili slobodnog pada vode. Sekoya se može proizvesti i korisiti kao pojedinačni modul ili spajanjem više od jedne pergole u željenom smeru. Takođe se može korisiti i kao multipleks.